Ventilatiesystemen

EVB beschikt over een ruim aanbod aan ventilatiesystemen voor diverse toepassingen.

Onze oplossingen

Ventilatieverslaggeving

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016 is het verplicht in het kader van de energieregelgeving (EPB wetgeving) een ventieverslaggever aan te stellen voor nieuwbouw of ingrijpende renovatieprojecten voor residentiële gebouwen.


Gecertificeerd

Wij zijn gecertificeerd voor het opstellen van een ventilatievoorontwerp en het uitvoeren van metingen voor mechanische ventilatie.

Ventilatievoorontwerp


Het ventilatievoorontwerp geeft een beeld van een mogelijk leidingtracé, positie van de ventilatie-unit en toevoer-, afvoer- en doorstroomopeningen. De mechanische debieten worden door ons gemeten met een geijkt toestel dat de resultaten omzet in een meetrapport.

Heeft u problemen met condensatie of schimmelvorming in uw woning?

Veelgestelde vragen